Meld je aan als vriend van DAB!

Als sympathisant donee256_Stichting_VVD_V7r je jaarlijks 20 euro door middel van een automatische afschrijving. Hiervoor zijn speciale machtigingskaarten beschikbaar bij DAB. Met dit geld zullen wij investeren in groei en verbetering van onze club door bijvoorbeeld de aanschaf van instrumenten, kleding en bladmuziek.

Daarnaast bieden wij de sympathisanten graag eens per jaar een ‘Vrienden van DAB’-dag. Gedurende deze dag maken we bijvoorbeeld een uitstapje, eten we een hapje of geven we een exclusief optreden. Uiteraard blijven we je op de hoogte houden van al onze activiteiten en krijg je als ‘Vriend van DAB’ als eerste al het nieuws te horen. Meld je aan als ‘Vriend van DAB’ via vriendenvandab@gmail.com